Overheid

Bron: Remco Zwinkels

Bijna de helft van alle overheidsgebouwen welke direct in beheer zijn bij de Rijksgebouwendienst is inmiddels voorzien van een IOLAN systeem. Afhankelijk van het type gebruik zijn deze gebouwen uiteenlopend ingericht met eenvoudig toegangscontrole (op basis van Rijkspas) tot zeer uitvoerig security management met meldkamerinrichting. Maar ook IOLAN VoIP intercom wordt binnen de overheid toegepast. De werkgebieden zijn breed binnen de overheid, zoals gemeentehuizen, ministeries, politie, Belastingdienst, douane etc.

Downloadformulier

Gelieve uw gegevens in te vullen, hierna start download automatisch.