Over ons» Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid

Het kwaliteitsbeleid ziet IOLAN als een afgeleid, en daarmee geïntegreerd onderdeel van het bedrijfsproces. IOLAN B.V. is gecertificeerd volgens de norm van ISO 9001:2015 door Quality Masters te Papendrecht. Ons kwaliteitsmanagementsysteem richt zich op de kwaliteit, eenduidigheid en continue verbetering van onze primaire bedrijfsprocessen te waarborgen. Hierbij staan interne kwaliteitsaudits van alle bedrijfsonderdelen en continue coördinatie door een aangestelde kwaliteitsmanager centraal. Verder worden er op periodieke basis analyses gedaan van de tevredenheid van onze klanten, de kwaliteit van de prestaties van onze externe leveranciers en eventuele klachten. In de diverse interne overlegstructuren wordt aandacht besteed aan waarborging van kwaliteit en de vertaling hiervan in het beleid en scholing van personeel. 

Verder is IOLAN al sinds enige jaren lid van de Fedratie Veilig Nederland, de branchevereniging voor kwaliteitsbedrijven in de beveiliging en veiligheids branche. Hiermee confirmeert IOLAN zich aan de kwaliteitseisen, openheid en normen binnen onze branche. Ook heeft IOLAN de VCA ** bedrijfscertificering ontvangen conform versie 2008/5.1. Dat houdt in dat IOLAN op het gebied van veilig werken, gezondheid en milieu een aantal procedures heeft ingevoerd en hiervan tevens verslaglegging doet.

Downloadformulier

Gelieve uw gegevens in te vullen, hierna start download automatisch.