Nieuws» IOLAN ontvangt VEBON-label access

17 juni 2013

IOLAN ontvangt VEBON-label access

Tijdens de algemene leden vergadering van de VEBON op 14 juni jl. heeft namens IOLAN B.V. Peter Burgers -accountmanager access control- het VEBON access-certificaat in ontvangst genomen. Hiermee heeft IOLAN voldaan aan de gestelde eisen ten aanzien van integriteit, kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Dit komt concreet neer op naleving van de VEBON gedragscode, erkenningsregelingen, geschillenregeling en een intensieve inzet op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

De VEBON is een branchevereniging met een groot aantal leden op het gebied van veiligheid en beveiliging. VEBON levert een bijdrage aan het vergroten van de veiligheid van de samenleving door het geven van voorlichting over, en het stimuleren van, kwaliteit, kennis, diensten en producten.Tevens bevordert VEBON de belangen van de branche door als deskundige gesprekspartner voor een brede variëteit aan doelgroepen en stakeholders op te treden.

IOLAN ziet hierin de bevestiging van onze kwaliteit bij de uitgebreide en klantgerichte benadering op onze projecten. Tezamen met het VEBON-label staat onze ISO 9001-2008 certifering garant voor een juiste afhandeling bij klanten en/of geschillen. Opleiding van onze medewerkers zowel op het werkgebied als qua veiligheid, maakt eveneens onlosmakelijk deel uit van de bedrijfsvoering.

Op het gebied van maatschappelijke verantwoord ondernemen is IOLAN al jarenlang actief met oog voor de ontwikkelingen zowel binnen als buiten onze bedrijfskolom. Het VEBON-label ziet IOLAN dan ook als bevestiging van de geleverde en blijvende betrokkenheid met de branche en daarbuiten. Al voor langere periode is IOLAN verbonden aan VEBON-sectie elektronisch toegangsbeheer.

Nieuwsarchief

Downloadformulier

Gelieve uw gegevens in te vullen, hierna start download automatisch.